Często zadawane pytania

1. Jakie dokumenty są wymagane przy przyjmowaniu zgłoszeń na kursy kwalifikacyjne?
Aby zapisać się na kursy i formy doskonalenia zawodowego organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wystarczy przesłać do nas zgłoszenie (formularz do pobrania ze strony: link).
2. Czy dokumenty zgłoszeniowe można składać wyłącznie osobiście?
Nie. Zgłoszenia można wysyłać również listownie, faksem oraz poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.
3. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla uczestników kursów?
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, grupy są zróżnicowane a zajęcia dostosowane do uczestników w każdym wieku.
4. W jakie dni odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, by nie kolidowały z Państwa pracą zawodową.
5. Czy jestem w stanie pogodzić pracę zawodową i uczestnictwo w kursie?
Uczestnictwo w naszych kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia zawodowego w żaden sposób nie wyklucza jednoczesnej pracy zawodowej. Zajęcia odbywają się jedynie w weekendy.
6. Czy przy przyjęciu obowiązują egzaminy wstępne/testy/rozmowa kwalifikacyjna?
Jedynym kryterium jest kolejność zgłoszeń. Przy przyjęciu na kursy organizowanie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie nie spotkają się Państwo ani z egzaminami wstępnymi, testami, ani z rozmowami kwalifikacyjnymi.
7. Czy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia?
Tak, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia, a ukończone kursy i formy doskonalenia zawodowego są honorowane we wszystkich placówkach oświatowych.
8. Jakie formy doskonalenia zawodowego oferuje Ośrodek?
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzi Szkolenia Rad Pedagogicznych i doskonalnie Umiejętności Osobistych. Jesteśmy w stanie zorganizować niemal każdą formę doskonalenia, w zalezności od Państwa potrzeb. W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie formularza (formularz do pobrania ze strony: link), który pozwoli nam dopasować ofertę do Państwa wymagań.
9. Jakie kursy kwalifikacyjne oferuje Ośrodek?
Wśród oferowanych kursów znajdują się: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Sztuka, Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda, Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego, Kurs kwalifikacyjny z zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie", Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek, Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, Kurs pedagogiczny z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia.
10. Do kiedy można zgłaszać chęć uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia zawodowego oferowanych przez Ośrodek?
Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok, a dany kurs rusza w momencie skompletowania grupy.

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1000 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3