Kurs biblioterapii w szkole

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne z zakresu biblioterapii. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili zaplanować i przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem biblioterapii.

Adresaci:

Bibliotekarze, nauczyciele, pedagodzy szkolni zainteresowani zastosowaniem biblioterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, placówkach oświatowych, świetlicach.

Tematyka:

  • Biblioterapia jako nauka – cele, zadania i metody
  • Biblioterapia w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną
  • Biblioterapia  w terapii dzieci i młodzieży z  zaburzeniami w zachowaniu, nieprzystosowanej społeczne, chorych - tworzenie programów bliblioterapeutycznych
  • Bajka i drama w biblioterapii
  • Warsztat metodyczny biblioterapii – scenariusze zajęć.

Liczba godzin:

40

Cena:

450 zł

tl_files/basic/images/buton-zapisz-red-medium (1).png

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3