Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych

Zasady organizowania wszelkiego typu wycieczek szkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki. W myśl ww. rozporządzenia każda forma wycieczki musi mieć swojego kierownika/opiekuna, którego wyznacza Dyrektor Szkoły.

Kadrę sprawującą opiekę nad uczniami podczas wycieczek obowiązuje znajomość przepisów prawa, przepisów dotyczących zapewniania bezpieczeństwa dla uczniów, które jest priorytetem.

Adresaci:

Nauczyciele lub osoby, które mają minimum średnie wyksztalcenie oraz posiadają predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka:

  • organizacja wycieczek,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek,
  • organizacja pracy kierownika wycieczek,
  • prowadzenie dokumentacji.

Liczba godzin: 8

Cena: 100 zł

Planowane rozpoczęcie: 28.05.2016 r.

 

Nie czekaj aż zabraknie miejsc i

tl_files/basic/images/buton-zapisz-red-medium (1).png

Uwaga! Każdy kierownik wycieczek szkolnych musi posiadać wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3