Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Jakie kwalifikacje należy spełnić, aby kierować placówką wypoczynku dzieci i młodzieży?

Podstawowym warunkiem do pełnienia roli kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży jest ukończenie oferowanego Państwu kursu (zgodnie z § 11 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania).

Do kursu mogą przystąpić nauczyciele czynni zawodowo, instruktorzy harcerscy w stopniu conajmniej pod harcmistrza. Uczestniczyć w kursie mogą również osoby, które nie są czynnymi zawodowo nauczycielami, ale spełniają następujące warunki: są pełnoletnie, posiadają wykształcenie conajmniej średnie, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne oraz predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także mają udokumentowany trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawaczej bądź dydaktyczno-wychowawczej.

Adresaci:

Nauczyciele czynni zawodowo, instruktorzy harcerstwa lub inne osoby posiadające conamniej 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Tematyka:

  • planowanie pracy w placówce wypoczynku,
  • organizacja pracy w placówce wypoczynku,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia Uczestników,
  • organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.

Liczba godzin: 10

Cena: 180 zł

Planowane rozpoczęcie kolejnej edycji: 21.05.2016 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kursie,

tl_files/basic/images/buton-zapisz-red-medium (1).png

Uwaga! Kierownik placówki wypoczynku dzieci i młodzieży nie może być jednocześnie wychowawcą, ze względu na różny przydział funkcji i obowiązków, zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust 4 ww. rozporządzenia. 

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3