Kurs wychowawcy kolonijnego Olsztyn (Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży)

Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży skierowany jest do wszystkich osób (pełnoletnich, posiadających wykształcenie średnie), które chcą uzyskać uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy na różnych formach wypoczynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

tl_files/basic/Aktualnosci/Fotolia_20269059_M.jpg

Celem kursu (potocznie: kurs wychowawcy kolonijnego) jest między innymi wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące pełnienia roli wychowawcy, zapoznanie z przepisami prawa czy też przygotowanie do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej. 

Adresaci:

Zainteresowani, wymagane minimum wykształcenie średnie.

Tematyka:

  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
  • planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej,
  • obowiązki wychowawcy grupy,
  • wychowanie fizyczne i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • zajęcia kulturalno-oświatowe,
  • zajęcia praktyczno-techniczne,
  • prace społecznie użyteczne,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Liczba godzin: 36

Cena: 250 zł

Planowane rozpoczęcie: czerwiec 2016 r. (zajęcia odbywać się będą w weekendy)

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kursie, 

tl_files/basic/images/buton-zapisz-red-medium (1).png

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3