Kursy dla nauczycieli Olsztyn

Kurs marketingu i promocji szkoły

Więcej

Kurs biblioterapii w szkole

Więcej

Kurs pomocy socjoterapeutycznej

Więcej

Kurs pedagogiczny dydaktyki dorosłych   

Więcej

Kurs interwencji kryzysowej w szkole

Więcej

Kurs terapii uzależnień w szkole

Więcej

Język migowy dla nauczycieli – kurs I stopnia

Więcej

Kursy kwalifikacyjne: nadające uprawnienia

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Więcej

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Więcej

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku i młodzieży

Więcej

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników wycieczek

Więcej

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Język angielski to dzisiaj podstawowa umiejętność, nic dziwnego, że dzieci uczą się go już od najmłodszych lat. Aby nie zniechęciły się od samego początku, potrzebują przygotowanego przewodnika. Może nim zostać każdy czynny zawodowo nauczyciel nauczania początkowego. 

Szczegóły

Kurs marketingu i promocji szkoły

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu i promocji placówki edukacyjnej.  

Szczegóły

Kurs interwencji kryzysowej w szkole

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstaw wiedzy merytorycznej o sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły lub placówek oświatowych.

Szczegóły

Kurs biblioterapii w szkole

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne z zakresu biblioterapii.

Szczegóły

Kurs terapii uzależnień w szkole

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Program i metoda zmierzają do wyposażenia absolwenta w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne związane z przeciwdziałaniem nowym uzależnieniom oraz zagrożeniom, wobec których staje młode pokolenie.

Szczegóły

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Nauczyciele i pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy wyróżniają się szczególnymi predyspozycjami do pracy z podopiecznymi, nie muszą ograniczać się wyłącznie do zajęć szkolnych czy dydaktyczno-wychowawczych. Mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia, a dzięki nim zatrudnienie jako kierownicy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczegóły

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek dzieci i młodzieży

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Dzieci, które wyjeżdżają na kolonie i obozy powinny być pod stałą, fachową opieką, która zagwarantuje im najwyższy stopień bezpieczeństwa. Wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży mają więc bardzo odpowiedzialne zadanie. Przygotowanie do niego daje im kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Mogą wziąć w nim udział studenci i absolwenci szkół średnich.

Szczegóły

Kurs przygotowawczy dla kandydatów wycieczek szkolnych

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Szkoły każdego typu odpowiedzialne są nie tylko za wyposażanie uczniów w wiedzę teoretyczną, ale także za profesjonalną organizację zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych wykształcających umiejętności praktyczne. Tą formą edukacji powinni zajmować się nauczyciele odpowiednio przygotowani. 

Szczegóły

Język migowy dla nauczycieli – kurs I stopnia

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy o wadach słuchu i ich konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego osób z problemami słuchu.

Szczegóły

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Liczysz na to, że Twoja kariera nie zatrzyma się na etacie nauczyciela? Mierzysz wyżej i chcesz ubiegać się o stanowisko kierownicze? Z myślą o kandydatach na dyrektorów i oświatowej kadrze kierowniczej proponujemy kurs obejmujący zagadnienia organizacji i zarządzania placówką oświatową. Z pewnością będzie on ważnym elementem w Twoim CV.

Szczegóły

Kurs pedagogiczny dydaktyki dorosłych

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Celem kursu jest zapoznanie z zasadami efektywnej organizacji procesu dydaktycznego w przypadku osób dorosłych.

Szczegóły

Kurs pomocy socjoterapeutycznej

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii.

Szczegóły

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Wiesz jak istotna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy? Kończąc kurs będziesz mógł przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę z jednej z najważniejszych w życiu dziedzin.

Szczegóły

Kurs pedagogiczny z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia

tl_files/basic/temp/course-desc.jpg

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną podjąć działalność w dziedzinie szkolenia i nauczania w formach pozaszkolnych oraz dla osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy BHP.

 

Szczegóły

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3