Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Jakość Kursu gwarantowana jest przez Medyczną Szkołę Zawodową PROMEDICA - pierwsza pomoc olsztyn>>

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wyposaży Państwa w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo zapoznacie się Państwo z zastosowaniem metod nauczania w celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za ludzkie życie wśród uczniów.

Zajęcia na kursie realizowane są zgodnie z ramowym programem i planem, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą lub muszą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematyka:

  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,tl_files/basic/pomoc/10502168_682354105170065_2330156078446878106_n.jpg
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • urazy i skutki urazów,
  • unieruchamianie złamań i zwichnięć,
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych,
  • pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania,
  • nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia życia,
  • zatrucia,
  • wsparcie psychologiczne poszkodowanego,
  • organizacja i metodyka udzielania pierwszej pomocy.

Liczba godzin: 32

Cena: 550 zł 490 złPromocja! 

Promocja potyczy zapisów dokonanych w dniach 01.04 - 30.04.2016 r. 

Rozpoczęcie kolejnej edycji:  maj 2016 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w kursie,

tl_files/basic/images/buton-zapisz-red-medium (1).png

Kurs kończy się egzaminem (teoretycznym + praktycznym). Obecność na wszystkich zajęciach i pozytywny wynik z egzaminu, skutkują wydaniem zaświadczenia zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3