Szkolenia dla przedszkoli Olsztyn

Lp. Nazwa Cel Adresaci

Liczba

godzin

Cena/osoba 
1. Adaptacja przedszkolna i wczesnoszkolna, czyli najtrudniejsze pierwsze dni Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z radzeniem sobie z problemami związanymi z adaptacją dziecka w przedszkole /szkole Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji  8 95 zł
2. Działania plastyczne,  muzyczno-ruchowe  pobudzające aktywność twórczą dziecka Wykorzystanie form aktywności plastycznej i muzyczno-ruchowej  w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym   Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej  16 175 zł
3. Formy teatralne oraz bajko terapia jako wspomaganie rozwoju dziecka Poznanie możliwości terapeutycznego wykorzystania form teatralnych oraz bajki we wspomaganiu rozwoju dziecka Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji  16  145 zl
4. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania poprzez gry i zabawy ruchowe właściwej postawy ciała w  trakcie pobytu dziecka w przedszkolu i  w szkole Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji 12  130 zł
5. Gry i zabawy logopedyczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Kształtowanie kompetencji językowych dziecka 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego edukacji wczesnoszkolnej 8 95 zł
6. Jak pomóc dziecku z Zespołem Aspergera? Zapoznanie z objawami i metodami pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji  10 120 zł
7.

Jak radzić sobie z agresją dzieci w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?

 Nabycie umiejętności  skutecznego przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród dzieci  i umiejętność nawiązywania współpracy z domem rodzinnym tych dzieci Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej 8 95 zł
8. Przedszkole/szkoła wobec przemocy w rodzinie dziecka. Nabycie wiedzy i umiejętności pomagania dziecku dotkniętym przemocą w rodzinie. Niebieska Karta Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji  5 75 zł
9. Symptomy zagrożeń rozwojowych

Zapoznanie z niepokojącymi objawami neurologicznymi i genetycznymi determinującymi wystąpienie deficytówrozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji , terapii pedagogicznej  6 85 zł
10. Współpraca z trudnym rodzicem Nabycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z udziałem rodziców Nauczyciele zainteresowani problematyką 8 95 zł

Jeżeli zainteresowało Cię jakieś szkolenie i chcesz zarezerwować sobie na nim miejsce

tl_files/basic/images/buton-zapisz-red-medium (1).png

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3